Alternativni centar za devojke iz Kruševca i Centar za umetnost i zajednicu – Artpolis – Art and Community iz Prištine, otvaraju poziv za desetu generaciju Feminističke prolećne škole 2024, uz podršku švedske fondacije Kvinna till Kvinna.

Prvi deo Feminističke prolećne škole biće održan od 04. do 07. juna 2024. godine u Srbiji, dok će drugi deo biti održan u jesenjim mesecima na Kosovu*.

Rok za prijavu je 19. maj 2024. godine do ponoći.

Prijave se vrše putem ovog linka: https://forms.gle/gpXwdhMGCFW1H4yf9

O feminističkoj prolećnoj školi:

Feministička prolećna škola od 2014. godine doprinosi izgradnji mira i učešću žena u dijalogu za mir na Zapadnom Balkanu, kroz smanjenje kulturne distance između mladih žena i aktivistkinja iz Srbije i sa Kosova* i kroz promociju feminističkih mirovnih praksi i politika.

Škola je osmišljena tako da se učesnice mogu uključiti u procese praktičnog učenja i istražiti više o feminističkim politikama i procesu izgradnje mira – u duhu saradnje, prijateljstva i poštovanja svih društveno-političkih i individualnih razlika.

Feministička škola je namenjena mladim ženama/aktvistkinjama sa Kosova* i iz Srbije, uzrasta od 18 do 35 godina koje su spremne da učestvuju u celokupnom programu Feminističke prolećne škole (na Kosovu* i u Srbiji), a koje su zainteresovane za:

🌸 Upoznavanje i stvaranje novih društvenih veza sa mladim ženama sa Kosova* i Srbije

🌸 Učenje o feminizmu, ženskim pravima, mirovnim i antiratnim pokretima, i aktivizmu u regionu, te učešće u pomenutim pokretima

🌸 Promociju ljudskih prava i angažovanje u inicijativama koje doprinose povezivanju, boljem razumevanju, saradnji i komunikaciji između aktivistkinja i studentkinja sa Kosova* i Srbije;

Program i metodologija rada obuhvataju:

🌸 Škola se sastoji iz dva modula, od kojih se prvi deo realizuje u Srbiji a drugi na *Kosovu uz angažovanje predavačica i facilitatorki, odnosno dugogodišnjih mirovnih aktivistkinja koje na ovaj način prenose svoja znanja i iskustva, kao i interaktivani rad učesnica tokom oba modula:

🌸 Rad na albanskom i srpskom jeziku sa prevodom;

🌸 Rad u tematski određenim grupama na radnim zadacima, uz podršku mentorke, između dva dela Feminističke prolećne škole

🌸 Mogućnost aktivnog učešća u radu Alumni mreže Feminističke prolećne škole (FSS-a)

Teme koje će se obrađivati kroz Feminističku prolećnu školu:

🌸 Istorija ženskog organizovanja

🌸 Feministički aktivizam, feministički principi i akcije

🌸 Feministička umetnost kao alat društvenih promena

🌸 Antiratni otpor – feminističke mirovne politike

🌸 Mehanizmi tranzicione pravde iz feminističke perspektive

🌸 Rodna ravnopravnost

🌸 Doprinos žena u izgradnji mira i bezbednosti

Učešće u programu Feminističke prolećne škole je u potpunosti besplatno za učesnice i uključuje pokrivanje troškova puta, smeštaja i predavanja, od strane organizatorki.

Važna napomena:

Zbog ograničenja broja učesnica samo kandidatkinje koje uđu u uži izbor za učešće na Feminističkoj prolećnoj školi, biće obaveštene putem e-maila/telefona najkasnije do 23. maja 2024.

Za više informacija kontaktirajte: feministspringschool@gmail.com

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.