Od teorije do prakse u feminističkom pokretu – Kako se organizovati?

Alternativni centar za devojke i Centar za ženske studije Beograd te pozivaju na edukaciju: Od teorije do prakse u feminističkom pokretu - Kako se organizovati? Kako da učenja impelentiramo u praksu i pokrenemo se ka društvenim promenama? Šta znači biti aktivistkinja?...

Otvoren je poziv za 10. generaciju Feminističke prolećne škole!

Alternativni centar za devojke iz Kruševca i Centar za umetnost i zajednicu – Artpolis - Art and Community iz Prištine, otvaraju poziv za desetu generaciju Feminističke prolećne škole 2024, uz podršku švedske fondacije Kvinna till Kvinna. Prvi deo Feminističke...

Vršnjačke edukatorke održale su 10 radionica za učenike i učenice srednjih škola u Kruševcu

Vršnjačke edukatorke Alternativnog centra za devojke su od početka 2024. održale 10 vršnjačkih radionica u Ekonomsko-trgovinskoj i Medicinskoj školi u Kruševcu. Na ovaj način, edukovale smo 182 mladih učesnica/ka o tome kako da prepoznaju rodno zasnovano digitalno...

Vesti