Digitalna bezbednost

i privatnost

Feministicki pristup digitalnoj bezbednosti i privatnosti odnosi se na širok spektar pojava, politika i fenomena.
Feministicki pristup digitalnoj bezbednosti i privatnosti posebnu pažnju usmerava na rodnu dimenziju koncepta bezbednosti kao i na pitanje rodno zasnovanog nasilja na internetu. On podrazumeva holistički pristup pitanjima bezbednosti, ne deleći je na offline/online, fizičko /digitalno/virtuelno, jer napadi na bezbednost I privatnost žena se prelivaju iz jednog u drugi prostor I nemaju jasno omeđane granice.

Najveći deo aktivnosti koji ACZD sprovodi na temu digitalne bezbesnosti I privatnosti odnosi se na zaštitu uređaja (kompjuteri, lap topovi, mobilni telefoni), online naloga, datoteka I sistema od napada spoljnih subjekata. Važan deo aktivnosti usmeren je na podizanje svesti žena I devojčica ali I javnosti o važnosti primene mera zaštite I promovisanje veće zastupljenosti žena I devojčica u STEMU. Imajući na umu rodni jaz koji postoji u “tehnološkom svetu” posebno ukazujemo na netehnološke faktore koji “boje” digitalni proctor, čineći ga nepristupačnim, netolerantnim I nasilnim za žene I devojčice.

Tim ACZD se temom digitalne bezbednosti bavi od 2016. ,zahvaljujući nesebičnom deljenju znanja I iskustva u feminističkom pokretu I aktivističkoj zajednici koja se bavi ljudskim/digitalnim pravima I slobodama. Korpus znanja I veština koje imamo na raspolaganju, dugujemo brojnim prethodnicama koje su utabale naše digitalne staze, naučile nas da volimo I koristimo tehnologiju I pristupamo joj kroz prizmu kompleksnosti društvenih odnosa.