O nama

Misija

Unapređivanje i zaštita ženskih/ljudskih prava kroz osnaživanje i edukaciju devojčica, mladih žena i drugih mladih, afirmacijom feminističkih vrednosti, mirovnih, omladinskih i kulturnih politika na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Vizija

Društvo jednakih mogućnosti za sve ljude bez obzira na njihove različitosti u svim oblastima društvenog života i delovanja.

O organizaciji

Alternativni centar za devojke je organizacija koja se bavi unapređenjem i zaštitom ženskih ljudskih prava i marginalizovanih grupa, sa posebnim fokusom i brigom za prava mladih žena i devojčica. Osnovale smo se 2013. godine u Kruševcu, vođene vizijom ravnopravnog društva i jednakih mogućnosti za sve ljude, bez obzira na njihove različitosti. Kroz programe prevencije rodno zasnovanog nasilja, integrisane bezbednosti i mentalnog zdravlja, digitalne bezbednosti i privatnosti i mirovnog ženskog aktivizma, podstičemo mlade žene i devojčice na kritičko mišljenje i delovanje, podržavajuči njihov samosvesni razvoj. Istrajavamo na putu širenja svesti o izazovima sa kojima se suočavaju mlade žene i devojčice i slavimo njihovu snagu, pamet i sposobnosti. Ponosne smo što nam veliki broj mladih žena i devojčica ukazuje poverenje i pruža radost, učešćem na našim aktivnostima, gde putem neformalne edukacije i osnaživanja, zajedno širimo prostore slobode, kreativnosti i ženske solidarnosti.

Organizujemo treninge digitalne i integrisane bezbednosti za aktivistkinje, zajedno sa Ženskom Kosovskom mrežom 2014. godine pokrenule smo Feminističku prolećnu školu, a kasnije organizovanje iste nastavile sa organizacijom Artpolis iz Prištine. Školu je do sada pohađalo preko 180 devojaka iz Srbije i sa Kosova. Pokrenule smo i program feminističke filantropije koji podrazumeva crowdfunding kampanju Podrži Super devojčice, ali i brojne druge aktivnosti podrške i promocije prava i položaja devojčice. Od dana nastanka pa do sada organizovale smo više desetina projekata, treninga i programa u cilju unapređenja ženskih prava i bezbednosti, izgradnje mira i podrške mladim ženama i devojčicama.

Naš tim

Jelena Memet (direktorka), feministkinja, dugogodišnja mirovna aktivistkinja u Srbiji i regionu, jedna od osnivačica i zastupnica Alternativnog centra za devojke od 2013. Više od 16 godina bavi se osnaživanjem devojčica i mladih žena iz oblasti prevencije rodno zasnovanog i digitalnog nasilja, mirovnih politika, digitalne i integrisane bezbednosti. Jedna od osnivačica programa Feminističke prolećne škole za mlade žene sa Kosova i iz Srbije koja se organizuje već punih 9 godina u cilju izgradnje mira, razbijanja predrasuda i otvaranje dijaloga između mladih žena sa Kosova i iz Srbije. Od nedavno bavi se i filantropijom koja je usmerena ka podršci i osnaživanju devojčica.

Andrijana Kocić (programska koordinatorka), aktivistkinja i feministkinja, posvećena razumevanju i analizi društvenih i političkih procesa na prostoru bivše Jugoslavije. U svom radu prati i bavi se kulturnim, socijalnim, mirovnim i širim spektrom humanih bezbednosnih politika.

Anita Pantelić (programska koordinatorka), istoričarka i feministička aktivistkinja. Zainteresovana je za istoriju društvenih fenomena i istoriju žena i ženskih pokreta. Anita je posvećena idejama feminizma kao okvirima koji nude temeljno preispitivanje društvenih nejednakosti i odnosa moći. Poslednjih godina prati i uči o temi feminističkog pristupa tehnologiji i digitalnog rodno zasnovanog nasilja.

Selena Simić (komunikacijska menadžerka), komunikološkinja, bubnjarka i feministička aktivistkinja. Jedna je od osnivačica Rok kampa za devojčice i od 2013. godine je deo Bubnjarki sa ulice, neformalne grupe koja bubnjanjem podržava ženski pokret.

Donatori

Partneri