Alternativni centar za devojke uspešno je realizovao još jednu dvodnevnu diskusiju pod nazivom „Naše zajednice – prostori promena 2023. / razgovori o feminističkom pokretu“ na kojoj je prusustvovala 21 žena iz različitih organizacija koje se bave ženskim pitanjima u Srbiji.

Ova online diskusija bio je jedan od načina da se otvori prostor za razgovore o funkcionalnosti feminističkog pokreta, o izazovima sa kojima se susrećemo, kao i o načinima prevazilaženja tih izazova i održana je u dva dela, 28. februara i prvog marta.

Tokom prethodne godine organizovana su dva ovakva razgovora, tako da smo ove godine imale priliku da se vratim na ključna mesta koja su mapirana prethodne godine i nastavile sa otvaranjem prostora za različita viđenja, iskustva, predloge i inicijative, kao i sa otvaranjem ostalih pitanja koja se tiču ženskog pokreta. Diskusiju je moderirala fantastična Aleksandra Galonja – feministkinja i aktivistkinja, ljubiteljka čitanja i razmene. Aleksandra se profesionalno bavi organizacionim razvojem i pokušava da procese monitoringa, evaluacije i učenja u civilnom sektoru usklađuje s feminističkim vrednostima i praksama.

Održavanje ove diskusije podržala je Trag Fondacija.