Alternativni centar za devojke iz Kruševca i Centar za umetnost i zajednicu – Artpolis iz Prištine, otvaraju poziv za devetu generaciju Feminističke prolećne škole 2023, uz podršku švedske fondacije The Kvinna till Kvinna Foundation i Global Fund for Women.

O feminističkoj prolećnoj školi:

Feministička prolećna škola od 2014. godine doprinosi izgradnji mira i učešću mladih žena u dijalogu za mir na Zapadnom Balkanu, kroz smanjenje socijalne distance između mladih žena i aktivistkinja iz Srbije i sa Kosova* i kroz promociju feminističkih mirovnih praksi i politika.

Škola je osmišljena tako da se učesnice mogu uključiti u procese praktičnog učenja i istražiti više o feminističkim politikama i procesu izgradnje mira – u duhu saradnje, prijateljstva i poštovanja svih društveno-političkih i individualnih razlika.

Feministička škola je namenjena mladim ženama/aktvistkinjama sa Kosova* ili iz Srbije, uzrasta od 18 do 35 godina koje su spremne da učestvuju u celokupnom programu Feminističke prolećne škole (na Kosovu* i u Srbiji), a koje su zainteresovane za:

✔ Upoznavanje mladih žena iz Srbije i sa Kosova* i učenje o feminizmu, ženskim pravima, ženskim pokretima i aktivizmu u regionu;

✔Stvaranje novih društvenih veza sa mladim ženama sa Kosova* i iz Srbije;

✔Učešće u izgradnji mira širom regiona kroz feministički aktivizam;

✔Promociju ljudskih prava i angažovanje u inicijativama koje poboljšavaju komunikaciju između mladih sa Kosova* i Srbije;

Program i metodologija rada obuhvataju:

✔Organizovanje škole iz dva dela, od kojih se prvi deo realizuje u Srbiji a drugi na Kosovu uz angažovanje predavačica i facilitatorki, aktivistkinja koje dele svoja znanja i iskustva;

✔Rad na albanskom i srpskom jeziku sa prevodom;

✔Rad u tematski određenim grupama na radnim zadacima (npr. istraživanje, pisanje eseja ili organizovanje panela/umetničkog događaja online) uz podršku mentorke, između dva dela Feminističke prolećne škole

✔ Mogućnost aktivnog učešća u radu Alumni mreže FSS-a

Teme koje će se obrađivati kroz Feminističku prolećnu školu:

✔ Istorija ženskog organizovanja

✔ Feministički aktivizam, feministički principi i akcije

✔ Feministička umetnost kao alat društvenih promena

✔ Antiratni otpor – feminističke mirovne politike

✔ Mehanizmi tranzicione pravde

✔ Rodna ravnopravnost

✔ Doprinos žena miru i bezbednosti

Učešće u programu Feminističke prolećne škole je u potpunosti besplatno za učesnice i uključuje pokrivanje troškova puta, smeštaja i predavanja.

Prvi deo Feminističke prolećne škole biće održan od 06. do 09. aprila 2023. godine u Srbiji , dok će drugi deo biti održan u jesenjim mesecima na Kosovu*.

Rok za prijavu je 24. mart 2023. godine do ponoći.

Važna napomena:

Zbog ograničenja broja učesnica samo kandidatkinje koje uđu u uži izbor za učešće na Feminističkoj prolećnoj školi, biće obaveštene putem e-maila/telefona najkasnije do 29. marta 2022.

Za više informacija kontaktirajte: feministspringschool@gmail.com

Feministička prolećna škola organizovaće se u skladu sa merama zaštite protiv Covid-19.

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova Prijavite se putem linka: https://forms.gle/K74uSLUYd9K7KNgAA